Tuesday, January 03, 2017

Rough Sunday – Amhlaoibh Mac Suibhne agus Diarmuid Wolfe – a sheol a ndlúthdhiosca nua ‘Live! From the Streets of Cork City’ sa Mhuileann i mBaile Mhúirne.

 

Le Pet Uí Chonaill

“Tráchtaireacht sóisialta saoithiúil” an cur síos a dhéanann banna ceoil ó Mhúscraí ar an gcéad albam dá gcuid, a seoladh an tseachtain seo caite.

Sheol Rough Sunday, dísreach fuaimiúil déanta suas d’iardhaltaí Choláiste Ghobnatan Diarmuid Wolfe agus Amhlaoibh Mac Suibhne, a n-albam ‘Live! From the Streets of Cork City’ sa Mhuileann ar Lá le Stiofán.

Sraith amhrán féin-chumtha atá san albam, a taifeadadh i mí Lúnasa na bliana seo caite fad a bhí an bheirt ag buscáil ar Shráid Oilibhéar Pluincéid i gCorcaigh.

Cuimsíonn céad iarracht taifeadta an bhanna ocht dtraic, lena n-áirítear na hamhráin tarraingteacha ‘Wexico’ agus ‘Tokyo Ya Ya’, i stíl spleodrach le tionchar The Saw Doctors ag briseadh tríd chomh maith.

Geallann an banna nach bhfuil sa dlúthdhiosca seo ach blaiseadh den mhéid atá le teacht uathu agus é i gceist acu albam a thaifeadadh sa stiúideo i mbliana.

“Tá sé ar intinn againn dul i mbun taifeadta ach theastaigh uainn roinnt bun-amhrán a dhéanamh ar dtús, leis na botúin agus gach rud, mar sin phiocamar ocht gcinn de na hamhráin is fearr atá againn don bhuscáil,” a mhínigh Diarmuid, mac léinn ailtireachta DIT atá 20 bliain d’aois, ar é amhránaí-cumadóir Chorcaí, Ger Wolfe a athair.

“Is albam beo é seo agus beidh ceann eile á thaifeadadh sa stiúideo againn i mí Eanáir nó Feabhra,” a dúirt Amhlaoibh Mac Suibhne, 19, atá ag staidéar teicneolaíocht an cheoil in Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí agus atá tar éis seinnt lena dheartháir, Diarmuid chomh maith, sa ghrúpa The Thirsty Scholars.

Thosnaigh an bheirt, lena gcomhoibriú ceolmhar ag forbairt trí bhannaí ceoil éagsúla i gceantar Bhaile Mhúirne sna déaga acu, ag scríobh amhrán le chéile ag tús na bliana 2015.

“Thosnaíomar amach sa Mhuileann agus an samhradh seo caite leagamar sprioc dúinn féin go mbeadh aithne ag muintir na háite orainn agus ar ár gcuid ceoil. Don bhliain 2017 tá pobal Chorcaí mar sprioc againn. Tá féiniúlacht á chruthú againn le dhá bhliain anuas,” a dúirt Diarmuid.

Ceann de na hamhráin is luaithe sa phróiseas sin ná ‘Tokyo Ya Ya’, amhrán atá le cloisint ar ‘Live! From the Streets of Cork City’. Scríobhadh an t-amhrán ar dtús le léiriú cé chomh simplí atá sé popamhráin a chumadh, thaispeáin sé é sin ar bhonn thar a bheith éifeachtach leis an t-amhrán mar chuid lárnach de cheolchoirmeacha na beirte i dtithe tábhairne agus in ionaid áitiúla.

“Scríobhas é ag méiseáil, le taispeáint cé chomh héasca atá sé chun popamhrán a scríobh,” a mhínigh Diarmuid. “Thosaíomar ag seinnt gigeanna i samhradh na bliana 2015 agus tagann ‘Tokyo Ya Ya’ ón tréimhse sin, ach tá na hamhráin atá scríofa againn cruthaithe ón slí ina chaitheann daoine leo sna tithe tábhairne. Táid tar éis forbairt. Tá na hamhráin bríomhar go maith toisc go gcaitear iad a chloisint os cionn an tslua.

“Tá thart ar 70 amhrán scríofa againn. Is próiseas thar a bheith éasca dúinn é mar bímid de shíor ag seinnt agus ag casadh ceoil le chéile, agus tá an meon céanna againn beirt.”

Deir sé go bhfuil an t-albam “fúinn féin, ag seasamh i gCorcaigh agus ag féachaint amach ar an domhan mórthimpeall orainn”.

“Táimid ag féachaint ar cheol idirnáisiúnta ach is ceol é seo ó Éirinn, ceol ó Chorcaigh.”

Ní hamháin go léirítear an pheirspictíocht idirnáisiúnta Corcaigh-bhunaithe sna hamhráin, ach léirítear í sa tslí go ndéileálann siad le téamaí at nós imirce, a dúirt Amhlaoibh.

“Is é ‘Tokyo Ya Ya’ ár dtraic is oiriúnaí don raidió de bharr an curfá atá leis, agus is é ‘Wexico’ an chéad amhrán a scríobhamar. Amhrán grá atá ann faoi chailín ó Loch Garman.

“Ach tá cuid acu níos tromchúisí, amhráin faoin imirce, nó gan a bheith in ann barr feabhais a bhaint amach ionat féin, cosúil le ‘Craig’s Rights’ agus ‘Nokadee’.”

Tugann traic eile, ‘Angsty Frank’ aghaidh ar saincheisteanna caidrimh, leis na línte neamhbhásmhara: “She’s got issues that she keeps in her head and I’ve got tissues, that I keep under my bed.”

Mar fhocal scoir deir Diarmuid go bhfuil an t-albam mar “saghas tráchtaireacht sóisialta saoithiúil. Léargas atá ann den slí go bhféachaimid ar an domhan”.

Tá cóipeanna de ‘Live! From the Streets of Cork City’ ar fáil ar chostas €5 tríd an leathanach Facebook atá ag Rough Sunday.

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Contact Newsdesk: 021 4272722

More Gaeilge

Tugann Acadamh Fódhla cuireadh do bhaill nua

More by this Journalist

Tugann Acadamh Fódhla cuireadh do bhaill nua