Wednesday, August 24, 2016

culantiSean-o-Riordain

 

Le Pet Uí Chonaill

Beidh comóradh suntasach ag marcáil céad bliain ó bhreith an fhile Seán Ó Ríordáin á reáchtáil ina bhaile dúchais Baile Mhúirne an geimhreadh seo.

Reáchtálfar ‘Comóradh an Ríordánaigh’ thar trí lá, ag druidim le dáta a bhreithe ar an 3ú Nollaig agus beidh an ócáid ar cheann de bhuaicphointí an tséasúir nua in Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh.

Rugadh Ó Ríordáin (1916-1977) i dtigh in aice leis an Muileann agus tá sé curtha i Reilig Ghobnatan, ach in ainneoin a chlú ar bhonn náisiúnta mar fhile, tuigtear gur é seo an chéad mór-chomóradh ar shaol agus saothar an fhile ina bhaile dúchais.

Tosnóidh an comóradh ar an 1ú Nollaig le comhdháil náisiúnta ar smaointeoireacht an Ríordánaigh, eagraithe i comhar le hOllscoil Luimnigh, le páirt á nglacadh ann ag fili comhaimseartha, lucht acadúil agus scoláirí de shaothar an Ríordánaigh ó Ollscoil Mhá Nuad, Ollscoil Luimnigh agus Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.

Déanfar céad bliain ó thráth a bhreithe ar an 3ú Nollaig a cheiliúradh le nochtadh oifigiúil an múrmhaisiú den fhile agus a shaothar is clúití, ‘Cúl an Tí’ atá suite go hoiriúnach ar fhalla cúil an Ionad Cultúrtha agus é péinteáilte ag ealaíontóirí áitiúla Cormac Sheil agus Denis O’Reardon.

Tá gearr-scannán ag léiriú an dain curtha le chéile ag daltaí na hidirbhliana ó Choláiste Ghobnatan, agus tá sé beartaithe go dtaispeánfar an scannán sin, mar aon le roinnt taifeadtaí ón bpróiseas scannánaíochta maidin an nochta.

Lena chois sin, le linn an chomórtha fógrófar torthaí chomórtais filíochta agus próis in onóir an Riordánaigh, comórtas a seolfar i mí Mheán Fómhair agus a bheidh ar oscailt do dhaltaí ón dhá mheánscoil i nGaeltacht Mhúscraí, Coláiste Ghobnatan, Baile Mhúirne agus Scoil Mhuire, Béal Átha’n Ghaorthaidh.

Mar chuid den chomóradh chomh maith beith reacaireacht agus comóradh ag uaigh an Riordánaigh, a d’fhoilsigh ceithre leabhar filíochta cé go raibh sé millte ag an eitinn, b’iad sin ‘Eireaball Spideoige, ‘Brosna’, ‘Línte Liombó’ agus an leabhar ‘Tar éis mo Bháis’ a foilsíodh tar éis a bháis.

Tabharfaidh beathaisnéisí an Riordánaigh, an tOllamh Emeritus Seán Ó Coileáin an phríomhóráid ar an Satharn, 3ú Nollaig agus beidh léiriúchán de ‘Mo Pheann ag Rince’, togra an Ríordánaigh, le Liam Carson.

Tá Bainisteoir an Ionad Cultúrtha, Bríd Cranitch ag obair ar Chomóradh an Ríordánaigh a eagrú i gcomhar leis an Dr Tríona Ní Shíocháin, léachtóir in Ollscoil Luimnigh atá i mbun taighde faoi láthair ar ghnéithe de shaothair an Riordánaigh.

“Beimid ag súil le daoine óga, lucht acadúil agus an pobal i gcoitinne a mhealladh isteach leis an gcomóradh seo, a bheidh ina ócáid náisiúnta agus idirnáisiúnta,” a dúirt Bríd Cranitch.

“Ócáid suaitheanta í seo agus tá sé thar a bheith tábhachtach go mbeadh céad bliain ó bhreith an Riordánaigh á chomóradh againn mar rugadh i mBaile Mhúirne é agus cuireadh i mBaile Mhúirne é, ach chomh fada agus is eol dom níor deineadh a leithéid seo go háitiúil chun é a chomóradh go dtí seo.”

 

Maoiniú do thionscadail san Ionad Cultúrtha

Táthar ag súil go gheobhaidh ‘Comóradh an Ríordánaigh’ maoiniú ó Chomhairle Contae Chorcaí agus ón gComhairle Ealaíon, le cúnamh deontais á fháil ag an Ionad Cultúrtha ón gcomhairle contae, agus ó Airtricity, an Roinn Oideachais, agus ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí i dtreo an chostais €60,000 a bhaineann le hathchóiriú an díon ann.

Bhí poill tagtha sna tíleanna ar an díon dhá struchtúir agus bhí fadhb comhdhlúthúcháin san fhoirgneamh, ait ina raibh obair ar bun chun díon nua a chur ar an bhfoirgneamh le roinnt seachtainí anuas.

Chun cloí le rialachán sábháilteachta, i rith an fhómhair beidh soilse nua a gcur isteach in áit na soilse atá sa spás taispeána, le maoiniú ó Roinn na Gaeltachta agus ó Chomhairle Contae Chorcaí, ar chostas thart ar €7,000.

 

Féasta na n-ealaíon ar chlár an fhómhair san Ionad

TÁ ceoltóirí agus amhránaithe Mhúscraí agus Chorcaí chun tosaigh i gclár an fhómhair in Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh.

Osclaíonn ceolchoirm phianó le cumadóir Chúil Aodha Peadar Ó Riada an clár nua ar an 9ú Meán Fómhair agus níos déanaí sa mhí tabharfaidh an Raw Bar Collective cuairt, le fliúiteadóir Chúil Aodha Conal Ó Gráda agus amhránaí Bhéal Átha’n Ghaorthaidh Nell Ní Chróinín ina measc.

Tá blaiseadh snagcheoil le Cormac McCarthy, ceol traidisiúnta leis an ngrúpa Ré, agus ar aon dul le seoladh a ndlúthdhiosca nua beidh ceolchoirm le grúpa Réidh na nDoirí ‘Greenshine’, atá ag baint taitneamh faoi láthair as rath a n-amhráin ‘The Girl in the Lavender Dress’.

Tagann aisteoirí Mhaigh Chromtha Sullane Players agus a ndráma ‘Big Maggie’ le John B Keane ar chamchuairt ghairid ón mbaile, le grúpa Chorcaí Buille ag filleadh ar Bhaile Mhúirne dá chéad cheolchoirm ó thaifeadadh beo a dhlúthdhiosca san Ionad Cultúrtha go luath an bhliain seo caite.

Beidh neart deiseanna amhránaithe agus ceoltóirí a chloisint san Ionad i gcaitheamh an tseasúir le Ceiliúradh Oireachtas na Samhna, codanna d’Éigse Dhiarmuid Uí Shúilleabháin, imeachtaí Oíche Chultúir agus ceolchoirmeacha na Nollag ar siúl ann.

Táthar ag moladh do dhaoine cheana féin ticéid a chur in áirithe do cheolchoirm traidisiúnta na Nollag le haoi mór amhránaíochta na Gaillimhe, Seán Keane ar an 16ú Nollaig.

Tuilleadh eolais ar www.ionadculturtha.ie

 

Comments are closed.

Contact Newsdesk: 021 4272722

More Gaeilge

Tugann Acadamh Fódhla cuireadh do bhaill nua

More by this Journalist

Tugann Acadamh Fódhla cuireadh do bhaill nua