Tuesday, June 28, 2016

coláiste ghobnatan (1)

Buaiteoirí an Chomórtais Liteartha Gaeltachta: Comóradh Céad Bliain 1916 Cathal Ó Spiolláin agus Mary Jo Ní Ealaithe, in éineacht le príomhoide Choláiste Ghobnatan Breandán Ó Lionáird, Rachel Ní Riada, Feidhmeannach Cultúir agus Teanga, Údarás na Gaeltachta, Leonora de Staic, múinteoir, agus Eibhlín de Paor, áisitheoir ealaíon le Ealaín na Gaeltachta.

 

Le Pet Uí Chonaill

TÁ comórtas liteartha do scoláirí Gaeltachta tar éis spotsholas a leagadh ar ghlúin nua i dtraidisiún fada d’fhilí Mhúscraí.

I measc buaiteoirí an chomórtais do scríbhneoirí óga na Gaeltachta, bhí beirt ó Bhaile Mhúirne, Cathal Ó Spiolláin agus Mary Jo Ní Ealaithe, iad beirt ar dhaltaí iad ó Choláiste Ghobnatan.

Ní hamháin gur bhuaigh Mary Jo gradam réigiúnach na Mumhan dá saothar filíochta ach tháinig sí sa chead áit chomh maith sa chatagóir Gaeltachta naisiúnta. Ní haon ionadh go háitiúil go bhfuil bua na filíochta aici, toisc gurb é Dónal Ó Mulláin, cumadóir mór-amhrán Chúil Aodha ‘An Poc ar Buile’, i dteannta le go leor dánta agus amhráin eile, a sin-seanathair.

Bhronn Údarás na Gaeltachta €10,000 de dhuaiseanna ar scoláirí ar fud na nGaeltachtaí, a bhí ina mbuaiteoirí ar an gComórtas Liteartha Gaeltachta: Comóradh Céad Bliain 1916.

Bhí sé mar aidhm ag an gcomórtas liteartha muintir óga na Gaeltachta a spreagadh le peann a chuir le páipéar,  saothar cruthaitheach a scríobh a dhéanfadh ceiliúradh ar scríbhneoirí agus ealaíontóirí Éirí Amach 1916 agus deis a thabhairt dóibh eolas áitiúil agus náisiúnta ar an Éirí Amach a léiriú go samhailteach sna réimsí litríochta, aistí, gearrscéalta, agus filíocht.

Mar chuid den tionscnaimh, d’eagraigh Ealaín na Gaeltachta, i gcomhpháirtíocht le hÉigse Éirinn, ceardlanna scríbhneoireachta sna scoileanna le scríbhneoirí gairmiúla Gaeltachta le cumas sa scríbhneoireacht chruthaitheach a spreagadh sna daltaí.

Is iad na scríbhneoirí aitheanta Catherine Foley, Dairena Ní Chinnéide, Máire Holmes agus Jackie Mac Donncha a chur na ceardlanna seo ar fáil sna scoileanna éagsúla.

Is ábhar dóchais don Údarás agus d’Ealaín na Gaeltachta go bhfuaireas os cionn dhá chéad iarratas ó dhaltaí as gach cearn den Ghaeltacht. Bronnadh ocht nduais dhéag sna réigiúin agus bronnadh sé dhuais Gaeltachta Náisiúnta, sé sin scór duais, de luach iomlán €10,000, ar na buaiteoirí.

Dúirt Rachel Ní Riada, Feidhmeannach Cultúir agus Teanga, Údarás na Gaeltacht ag an ócáid bhronnta i gColáiste Ghobnatan gur “iontach an rud é daoine óga a bheith páirteach in imeachtaí den tsórt seo agus iad ag fiosrú faoi stair a muintire céad bliain ó shin.  Tá ard-mholadh tuillte ag Coláiste Ghobnatan agus múinteoirí na scoile le deimhniú go leanfar le traidisiún scríbhneoireachta Mhúscraí i measc an ghlúin óig”.

 

Comments are closed.

Contact Newsdesk: 021 4272722

More Gaeilge

Tugann Acadamh Fódhla cuireadh do bhaill nua

More by this Journalist

Tugann Acadamh Fódhla cuireadh do bhaill nua