Wednesday, October 19, 2016
Bronnann Anne Reynolds, Oifigeach Forbartha Pobal Airtricity, seic ar Chathal Ó Riada ar son Scoil Chúil Aodha/Barr d’Inse, in éineacht le Siobhán Ní Shuibhne agus Bernice Uí Aodha. Grianghrafadóir:  Adrian O’Herlihy

Bronnann Anne Reynolds, Oifigeach Forbartha Pobal Airtricity, seic ar Chathal Ó Riada ar son Scoil Chúil Aodha/Barr d’Inse, in éineacht le Siobhán Ní Shuibhne agus Bernice Uí Aodha. Grianghrafadóir: Adrian O’Herlihy

 

Le Pet Uí Chonaill

TÁ insliú, polathollán agus áiseanna do sheanóirí i measc na dtograí i nGaeltacht Mhúscraí a gheobhaidh maoiniú i mbliana ó SSE Airtricity.

Bhí naoi ngrúpa sa cheantar i measc na bhfaighteoirí maoinithe ó Chiste Pobal SSE Airtricity, a fógraíodh ag searmanas bronnta i Halla Bhaile Mhúirne an tseachtain seo caite.

Tá an ciste ar fáil d’eagraíochtaí atá lonnaithe in aice le feirmeacha gaoithe an chomhlachta i gCom an Cheo agus sa Churrach, áit ina bhfuil líon iomlán 26 thuirbíní lonnaithe ar chnoic an Churraigh idir Baile Mhúirne agus Sráid an Mhuilinn.

Tá deontais á mbronnadh ag ciste pobal SSE Airtricity ón uair a d’oscail an fheirm ghaoithe i 2009 agus dírítear isteach ach go háirithe ar thionscadail áitiúla a bhaineann le tíosacht ar fhuinneamh agus inbhuanaitheacht.

Ar an iomlán dháil an comhlacht €125,000 ar 20 grúpa pobail i Múscraí, Sráid an Mhuilinn, Réileán agus Bán Tír i mbliana, ag tabhairt an líon iomlán a thug SSE Airtricity do ghrúpaí pobail i gContae Chorcaí go dtí os cionn €1 mhilliún le deich mbliana anuas.

Ar na grúpaí pobail i gceantar Mhúscraí a fuair airgead i mbliana bhí:
Coláiste Ghobnatan:  Maoiniú iomlán chun polathollán a cheannach do ghairdín na scoile. Cabhróidh sé seo chun an séasúr fáis a leathnú agus spás maith a sholáthar chun cosaint agus fothain a thabhairt do phlandaí boga agus plandaí leath-bhoga le linn míonna an gheimhridh.

Comhairle Pobal Dhúiche Baile Mhúirne: Maoiniú cothromaíochta chun togra soilsithe a thabhairt chun críche.

Comhlacht Tithe Sóisialta agus Forbairt an tSuláin: Maoiniú i dtreo praghas ceannaigh mionbhus nua chun béilí te a thabhairt chuig seanóirí an cheantair.

Scoil Chúil Aodha: Maoiniú le haghaidh ábhair rubair athchúrsáilte le húsáid chun dromchla nua a chur ar chlós na scoile chun é a dhéanamh níos sábháilte do dhaltaí agus go háirithe dóibh siúd le rochtain chathaoir rotha de dhíth orthu.

Séipéal Chúil Aodha: Maoiniú le haghaidh gloiniú stoirme d’fhuinneoga an tseipéil chun a chinntiú go gcosnaítear iad le linn na drochaimsire.

Glacann ionadaithe Séipéal Chúil Aodha, an tAth Dónal Ó Briain agus Gearóid Ó Loingsigh seic ó Anne Reynolds, SSE Airtricity. Grianghrafadóir: Adrian O'Herlihy

Glacann ionadaithe Séipéal Chúil Aodha, an tAth Dónal Ó Briain agus Gearóid Ó Loingsigh seic ó Anne Reynolds, SSE Airtricity. Grianghrafadóir: Adrian O’Herlihy

Cois Cille, Cill na Martra: Mar chuid de thiomantas inbhuanaitheachta sóisialta, thug Airtricity roinnt airgid i dtreo costais reatha bhliantúla an chláir Béilí ar Rotha agus na gníomhaíochtaí do sheanóirí a gcuirtear ar siúl i gCois Cille.

Taispeántas Bhaile Mhúirne/Cúil Aodha:    Maoiniú i dtreo costais reatha an taispeántais talmhaíochta bhliantúil.

An Ionad Lae, Baile Mhúirne:  Airgid i dtreo na gcostas reatha bliantúla a bhaineann le riaradh an chláir Béilí ar Rotha agus na gníomhaíochtaí do sheanóirí san Ionad Lae.

Coiste Halla Bhaile Mhúirne. Grianghrafadóir: Adrian O'Herlihy

Coiste Halla Bhaile Mhúirne. Grianghrafadóir: Adrian O’Herlihy

 

Bainfidh Coiste Halla Bhaile Mhúirne úsáid as maoiniú na bliana seo chun leanúint ar aghaidh ag uasghrádú bearta éifeachtúlachta fuinnimh an halla.

Dúirt Conchúr Ó Luasa, rúnaí ar choiste an halla: “Tá an-áthas orainn maoiniú a fháil arís i mbliana ó Chiste Pobal SSE Airtricity. Tabharfaidh airgead na bliana seo deis dúinn insliú a dhéanamh ar spás áiléir an halla, rud a chinnteoidh gur áis níos compordaí í do gach éinne sa cheantar.”

Tá formhór na ngrúpaí seo ag cur an maoiniú is déanaí i dtreo feabhsú a gcuid bearta éifeachtúlachta fuinnimh, rud a thacaíonn SSE Airtricity go láidir leis.

Dúirt Anne Reynolds, Oifigeach Forbartha Pobal le SSE Airtricity:  “Tá áthas orainn go bhfuil €1 mhilliún de mhaoiniú do thograí áitiúla i gCorcaigh bainte amach againn. Is iontach an rud é an oiread sin de mhaoiniú na bliana seo ag dul i dtreo feabhsúcháin in éifeachtúlacht fuinnimh, rud a chabhraíonn go mór chun billí teasa a laghdú agus a chabhraíonn chun timpeallacht níos glaise agus níos inbhuanaithe a chruthú don phobal trí chéile.”

Tá toilleadh iomlán thart ar 66MW ag an trí fheirm ghaoithe ag SSE Airtricity i gContae Chorcaí, a áiríonn Com an tSalainn in aice le Dún Mánmhaí chomh maith, agus tairgeann siad go leor fuinnimh ghlas chun cumhacht a sholáthar do nach mór 34,000 tigh.

 

 

Comments are closed.

Contact Newsdesk: 021 4272722

More Gaeilge

Tugann Acadamh Fódhla cuireadh do bhaill nua

More by this Journalist

Tugann Acadamh Fódhla cuireadh do bhaill nua