Tuesday, November 22, 2016

gardaSign_large

Le Pet Uí Chonaill

 

Tá cuireadh á thabhairt do mhuintir na háite páirt a ghlacadh sa chosc ar choireacht tuaithe le dhá thionscnamh nua á seoladh.

Tá an grúpa Pobal ar Aire, a chlúdaíonn sráidbhailte Chúil Aodha, Baile Mhúirne, Baile Mhic Íre, Réidh na nDoirí agus Cill na Martra, ag reáchtáil tráthnóna eolais ag tosnú ar a 8in amárach, Dé Céadaoin 23ú Samhain, in Óstán Ghobnatan, Baile Mhúirne.

Seolfar córas foláireamh teacs agus scéim chlár réadmhaoine ag an gcruinniú, agus i láthair ar an oíche beidh an Sáirsint áitiúil Con Ó Loingsigh, oifigeach coiscthe coireachta, agus aoichainteoirí eile nach iad.

Tá an córas foláireamh téacs, a scaipeann sonraí d’fheithiclí nó cuairteoirí amhrasacha sa cheantar, ag feidhmiú go rathúil i gceantair eile agus bheadh sé ina thairbhe do chosc na coireachta áitiúil, de réir an méid a bhí le rá ag an Sáirsint Ó Loingsigh.

“Cúnamh atá ann dúinn eolas a fháil ar láthair aon fheithiclí amhrasacha sa cheantar, agus cinnte cuireann sé bac ar na daoine seo má tá an pobal ar aire ina leith,” a dúirt sé.

“D’iarrfaimis ar dhaoine aon rud amhrasach a chur in iúl do na Gardaí, rudaí ar nós feithiclí áite nó cuairteoirí neamhghnácha. Seolaimid téacs go daoine ionas gur féidir leo bheith airdeallach, agus ag cur in iúl dóibh nár cheart dóibh na daoine seo a scaoileadh isteach sa tigh nó dul i mbun cumarsáide leo.”

Leag sé béim ag éifeachtúlacht na scéime i gContae Chiarraí, áit inar úsáideadh an córas foláireamh téacs chun gluaiseacht na n-amhrastach a rianú tar éis robáil oifig an phoist sa cheantar.

Ciallaíonn flúirse na bhfón póca gur uirlis ríthábhachtach iad chun dul i ngleic leis an gcoireacht tuaithe, a dúirt sé.

“Tá a fhios agam go bhfuil loighic leis an gcóras foláireamh seo a dhéanamh trí stáisiúin raidió, ach tá fón ag nach mór gach éinne agus is modh cumarsáide ar an tort é.”

Tá an córas foláireamh téacs, a chosnaíonn táille bliantúil €10 do bhaill, ar cheann de na tionscnaimh a bheidh faoi chaibidil ar an oíche, mar aon le log-leabhar chlár réadmhaoine.

Beidh log-leabhair ar fáil ar an oíche ar chostas €5 agus bainfear úsáid astu chun cuntas a choimeád ar sonraí agus sraithuimhreacha earraí ar nós meaisíní, uirlisí, nó ábhair phearsanta ar nós seodra.

“B’fhéidir go gceapfadh an dream óg gur córas as dáta é na rudaí seo a bhreacadh síos i leabhar, agus b’fhéidir go mbeadh a gcuid sraithuimhreacha siúd a gcoimeád acu ar ríomhaire nó fón póca, ach goidtear ríomhairí agus fóin phóca chomh maith,” a dúirt an Sáirsint Ó Loingsigh.

“Tá an t-uafás rudaí ag teacht suas i gcuardaigh na nGardaí ach ní bhímid in ann teacth ar na húinéirí. Má tá na sraithuimhreacha againn bíonn sé i bhfad níos fusa nuair a aimsímid rud, é a thabhairt ar ais don duine ceart.”

Tá an grúpa Pobal ar Aire ag iarraidh leathnú amach i measc an phobail agus tá an cruinniú poiblí seo eagraithe acu don tréimhse roimh na Nollag nuair a chuireann an tráthnóntaí dorcha aird ar an ngá atá le bearta slándála breise.

Le tamall de bhlianta anuas bhí an grúpa freagrach as dífhibrilleoirí a chur sa cheantar Gaeltachta, agus aláraim phearsanta a thabhairt do sheanóirí agus dóibh siúd ina gcónaí leo féin.

Tá daoine óga ach go háirithe á spreagadh le bheith páirteach sa ghrúpa, agus tá breis eolais ar fáil ón Sáirsint Ó Loingsigh i Stáisiún na nGardaí, Baile Mhúirne ag 026 45002, nó Con Horgan ag 086 2353338.

Comments are closed.

Contact Newsdesk: 021 4272722

More Gaeilge

Tugann Acadamh Fódhla cuireadh do bhaill nua

More by this Journalist

Tugann Acadamh Fódhla cuireadh do bhaill nua